•  
  •  
  •  

Kontakty

Toto webové sídlo www.bodzianskeluky.sk spravuje Obec Bodzianske Lúky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bodzianske Lúky 

Adresa:
Obecný úrad Bodzianske Lúky 
Bodzianske Lúky 1
946 14 Zemianska Olča

IČO: 00611298

IBAN SK68 0200 0000 0000 1992 5142

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
Počet obyvateľov: 191
Rozloha: 517 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1387

Všeobecné informácie: bodzianskeluky@gutanet.sk
Podateľňa: podatelna@bodzianskeluky.sk
Starosta: Ing. Monika Aradi, e-mail: starosta@bodzianskeluky.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@bodzianskeluky.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 778 04 90+421 903 786 491

E-mail: sekretariat@bodzianskeluky.sk

Kompetencie:
Obec Bodzianske Lúky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bodzianske Lúky je zriadený na Miestnom úrade v Kolárove

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
Web: www.webex.sk

esmao.sk

esmao.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 13:30
Utorok: 07:30 - 13:30
Streda: 07:30 - 13:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu