SlovenskýMagyarEnglish

História

Sme najmladšia obec komárňanského okresu. Naša obec a vznikla v roku 1990 osamostatnením od obce Bodza. Prvý krát sa spomína v listinách r. 1268 v majetku komárňanského hradu (Várbogya).

Prví osadníci sem prišli okolo r. 1780. Obec sa nachádza na Žitnom ostrove Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 109-111 m.

Obyvatelia obce sú väčšinou katolíckeho vierovyznania. V roku 1889 Vince Vermes dal na vlastnom pozemku postaviť jednoduchý  rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej panny Márii, obnovený bol roku 1998.

Školské vyučovanie sa začalo roku 1875 v dome Vince Vermesa, ktorý 40 rokov zadarmo učil deti. Uznanie jeho škole sa dostalo aj od školskej správy. Stará školská budova bola postavená v roku 1914-1915, ktorá roku 1965 bola povodňou poškodená. Nová budova školy bola postavená v roku 1970.

Význanmé osobnosti obce:

  • Károly Klór(1937-1990) - obľube sa tešiaci učiteľ, roku 1971 prišiel do obce. Zapájal sa spolu s manželku do kultúrneho žiavota obce. Bol aj šikovným sochárom.
  • Vilmos Vermes(1937-1977) farár. Pôsobil v Komárne a Čakajove.
  • Vince Vermes (10. decembra 1847-1939) dobrodinec usadlosti, ktorý od roku 1875 celých 40 rokov vyučoval tunajšie deti zadarmo. Na vlastnom pozemku roku 1889 dal postaviť kostol. Za dlhotrvajúcu kreťanskú a mimoriadne užiatočnú prácu dostal 16.júla 1933 od pápeža XI PIUSA pápežské vyznamenanie " Bene merenti"