SlovenskýMagyarEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 13)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1150/2024 Zmluva Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
5 000 €
142024 BOZP Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Csonti s.r.o.
0 €
01042024 Požiarna ochrana a preventivára požiarnej ochrany obce Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Csonti s.r.o.
0 €
627/2024 zmluva Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Natur -Pack
0 €
20232047 Dodávka elektriny Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: encare, s.r.o.
500 €
19092023-001 Zmluva o vytrvorení webstránky a o poskytnovaní doménových služieb Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
23-110-00978 Dotácia Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Fond na podporu kultúry národnostných menšín
500 €
6/2023 Podpora všeobecného rozvoja obcí na území Nitrianskeho kraja Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
4 996 €
237/2023 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovatel'a poskytnút' prijímatel'ovi účelovo viazanú dotáciu zrozpočtu NSK na podporu Športu, a to za splnenia podmienok uvedených v tejto zmluve Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Nitriansky samosprávny kraj
400 €
802/2023 Dodatok Odb.: Obec Bodzianske Lúky
Dod.: Natur -Pack
0 €
Generované portálom Uradne.sk