SlovenskýMagyarEnglish

Odvoz odpadu    Komunál

    PATRIA SEM: neseparovateľný a znečistený komunálny odpad

    NEPATRIA SEM: vytriedené zložky komunálneho odpadu – plasty, papier, sklo, kovy, zelený odpad, nebezpečný odpad, ...