SlovenskýMagyarEnglish

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  24. JÚL 2024
  Streda
 • BIO odpad
  nenaplánované
 • Papier
  nenaplánované
 • Sklo
  nenaplánované
BODZIANSKE LÚKY Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC BODZIANSKE LÚKY

Sme najmladšia obec komárňanského okresu. Naša obec a vznikla v roku 1990 osamostatnením od obce Bodza. Prvý krát sa spomína v listinách r. 1268 v majetku komárňanského hradu (Várbogya).

Prví osadníci sem prišli okolo r. 1780. Obec sa nachádza na Žitnom ostrove Podunajskej nížiny v nadmorskej výške 109-111 m.

Obyvatelia obce sú väčšinou katolíckeho vierovyznania. V roku 1889 Vince Vermes dal na vlastnom pozemku postaviť jednoduchý  rímskokatolícky kostol zasvätený Ružencovej panny Márii, obnovený bol roku 1998.

Školské vyučovanie sa začalo roku 1875 v dome Vince Vermesa, ktorý 40 rokov zadarmo učil deti. Uznanie jeho škole sa dostalo aj od školskej správy. Stará školská budova bola postavená v roku 1914-1915, ktorá roku 1965 bola povodňou poškodená. Nová budova školy bola postavená v roku 1970.