SlovenskýMagyarEnglish

PPA oznámenie

 05.12.2011

PPA oznamujePôdohospodárska platobná agentúra, regionálne pracovisko Komárno, Senný trh č. 4 
týmto oznamuje 
všetkým žiadateľom, ktorí na jar v roku 2011 podali žiadosť o podporu  v poľnohospodárstve na jednotnú platbu na plochu , aby sa  dostavili na hore uvedený úrad za účelom prevzatia rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje poskytnutie podpory. 
Pri prevzatí „rozhodnutia“ je potrebné  sa identifikovať občianskym preukazom, resp. úradne overeným splnomocnením na tento úkon. 
Rozhodnutia o poskytnutie platby  je možné prevziať osobne oproti podpisu 
od  5. decembra  2011                do 13. decembra 2011 

Zoznam aktualít: