SlovenskýMagyarEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.bodzianskeluky.sk spravuje Obec Bodzianske Lúky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bodzianske Lúky 

Adresa:
Obecný úrad Bodzianske Lúky 
Bodzianske Lúky 1
946 14 Zemianska Olča

IČO: 00611298

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Región: Dolný žitný ostrov
Počet obyvateľov: 191
Rozloha: 517 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1387

Všeobecné informácie: info@bodzianskeluky.sk
Podateľňa: podatelna@bodzianskeluky.sk
Starosta: bodzianskeluky@gutanet.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@bodzianskeluky.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 35 778 04 90

E-mail: bodzianskeluky@gutanet.sk

Kompetencie:
Obec Bodzianske Lúky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bodzianske Lúky je zriadený na Miestnom úrade v: Kolárove

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk