SlovenskýMagyarEnglish

PHSR Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2012-2018

 21.07.2012

správa o hodnotení strategického dokumentu s návrhom PHSR je k nahliadnutiu na obecnom úrade v pracovných dňoch do 21.7.2012

Zoznam aktualít: